ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Stone-Farkas Kft. (székhely: 2724. Újlengyel Határ út 12., adószám:23924879-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Stone-Farkas Kft.

A szolgáltató székhelye: 2724., Újlengyel Határ út 12.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, elektronikus levelezési címe: kofarkaskft@freemail.hu

Cégjegyzékszáma:13-09-156372

Adószáma:23924879-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):

Telefonszámai: +3630/246-20-64

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Engedély száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: tarhely.eu

Telefon: +36 1 789 2 789 Mail: support@tarhely.eu

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az áSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

1.5. A webshopban feltüntetett termékek, személyesen is megvásárolhatóak, telefonos egyeztetés után(+3630/264-20-64), a webshopban feltüntetett árak a szállítást nem tartalmazzák. A helyszínre szállítás díja függ az adott távolságtól.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete:

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.:

A webshopban kiválasztott terméket a “kosárba teszem” gomb megnyomásával tudjuk a kosarunkhoz hozzáadni, ha ez megtörtént a jobb felső sarokban a táska ikonra kattintva juthat el a pénztárba, ahol a személyes adatai(név, cím) megadása után, ki kell választania a fizetési feltételeket, illetve a szállítási feltételeket, majd leadnia a rendelését, amelyről e-mail-ben fog visszaigazolást kapni, illetve a kiszállítás dátuma is megtalálható lesz benne.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek(pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) a következők: A visszaigazoló E-mail után Önnek 24 óra áll rendelkezésre, a hibák javítására, telefonos, vagy E-mail úton.

1.11. Fizetési lehetőségek: Amennyiben ön banki átutalással szeretne fizetni, a fizetési feltételeknél megadott számlaszámra teheti meg. Ha utánvételes fizetést választ, akkor csak készpénzzel fizethet, munkatársunknál.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül a megrendelésétől. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása: 24 órán belül megtörténik

1.14. általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 15 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: A vásárló ezen jogával élhet, ha kiszállítást követő napokban jelezi problémáit, és valóban a mi problémánkból történt a meghibásodás, sérülés, 14 napon belül kötelesek vagyunk visszavenni termékeinket, ha azok hibátlan, nem használt állapotban vannak, ezeknek az árának a visszatérítése 5-15 nap, banki átutalással, vagy készpénzzel.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 3 hónap garanciát vállalunk. Bármely ilyen jellegű problémájukat kérjük jelezzék E-mail-ben: kofarkaskft@freemail.hu, vagy telefonon a +3630/246-20-64-es telefon számon.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2020.10.30.